منتخب هابفا

قرچ قروچ دندان ها برای شما چه خبری دارد؟ _ آشنایی...

0
از خواب بیدار شده‌اید، احساس خوبی ندارید، فک‏‌درد عجیبی دارید و کلافه‌اید. بیشترین دلیل کلافگی‌تان هم این است که نمی‌دانید منشا این درد چیست....