منتخب هابفا

به جای تزریق پنی سیلین این میوه را بخورید

0
به جای تزریق پنی سیلین این میوه را بخورید وجود عفونت ها و سموم در بدن عامل بزرگ تولید و فراهم آوردن بستر بیماریهای خطرناک...