منتخب هابفا

خشکی دهان بیماری است؟

0
خشکی دهان یک بیماری است که معمولا از کاهش تولید بزاق بوجود می آید فرد شامل خشکی دهان به سختی صحبت می کنند...